1800xxxx

Lắp đặt và vận hành thử

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm về lắp đặt thiết bị và vận hành thử hệ thống điện và tự động hóa.

Các thủ tục liên quan đến lắp đặt và chạy thử đã được xác định cụ thể cho từng phần của thiết bị và tất cả nhân viên của chúng tôi đều có các kỹ năng cần thiết cho công việc. Họ được đào tạo về lập kế hoạch, điều phối, quản lý, giám sát và kiểm tra nhiệm vụ, cũng như hướng dẫn nhân viên điều hành.

Chúng tôi cam kết rằng các dịch vụ Cài đặt và Vận hành của chúng tôi sẽ cung cấp các quy trình sản xuất và / hoặc quy trình sản xuất hiệu quả mà bạn cần. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *