1800xxxx

Bảo trì và sửa chữa

Bảo trì phòng ngừa làm giảm nguy cơ hư hỏng thiết bị và sửa chữa đột xuất. Dịch vụ bảo trì của chúng tôi luôn bao gồm sửa chữa được nhà sản xuất ủy quyền và chúng tôi bảo trì thiết bị tương ứng với sản phẩm của nhà sản xuất.

Chúng tôi cung cấp các chương trình bảo trì toàn diện xác định công việc bảo trì và các phụ tùng cần thiết cho các giai đoạn khác nhau. Các chương trình đảm bảo khả năng sử dụng và hiệu suất tốt nhất của thiết bị.

Chúng tôi cũng cung cấp các khuyến nghị cho các chương trình bảo trì dự phòng và phụ tùng. Cách tiếp cận phòng ngừa của chúng tôi giúp loại bỏ nhiều vấn đề tiềm năng. 

Sửa chữa

Chúng tôi có các công cụ, chuyên môn và phương pháp hiện đại để đánh giá hệ thống điện của bạn và cung cấp dịch vụ sửa chữa và phù hợp với bạn.

MEE cũng có thể lập kế hoạch và cung cấp các thiết bị thay thế để giảm thiểu thời gian ngừng sản xuất trong khi công việc sửa chữa được thực hiện. Sự sẵn có của các thiết bị thay thế khác nhau giữa các sản phẩm.

Việc hư hỏng máy móc, thiết bị có thể xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất có thể – trong đêm, cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ. Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ giải quyết các rắc rối, hư hỏng có thể xảy ra. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *